Toerisme

Mauritsbrug

De nieuwe Dinkeloversteek is de plek waar in 1597 tijdens de 80-jarige oorlog Prins Maurits met zijn troepen de Dinkel is overgestoken. Met een leger van 9000 infanteristen, 1600 paarden en zwaar geschut probeerde hij de Spanjaarden te verdrijven.

De toenmalige brug was niet berekend op het gewicht van de zware kanonnen. Pioniers kregen de opdracht bomen te kappen om de brug te versterken.
Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum zijn door de Staatse (=Nederlandse) troepen met succes bevrijd. Drie salvo’s uit de kanonnen van Maurits waren voldoende om het garnizoen van Ootmarsum tot overgave te dwingen.
Oldenzaal, toen de belangrijkste vestingstad van Twente had een Spaans garnizoen van 400 man binnen de poorten.
Onder indruk van de sterkte van het leger van de Prins, heeft Oldenzaal zich op 24 oktober 1597 overgegeven. Het verhaal gaat dat op het feest vanwege de capitulatie een beschonken officier Johan van Gent uit baldadigheid enkele kanonschoten afvuurde op Oldenzaal en daarmee de overgave bespoedigde. Johan van Gent ging er later trots op, dat hij de stad Oldenzaal “met wijn drinken overwonnen had.”