Beuningen

Carnaval in Beuningen

Carnaval in Beuningen

In het jaar 1976 is er een eerste aanzet tot carnaval in ons dorp gegeven door leerlingen en leerkrachten van de Mariaschool. De gymzaal was ingericht als feestzaal voor de verklede en hossende kinderen. Om woningbouw in Beuningen te promoten werd er een ludieke actie op poten gezet. Een 'optochtje' werd georganiseerd naar het terrein voor Restaurant 't Sterrebos. Daar werd door een aantal leerlingen de eerste steen gelegd met als motto:  "Als we nu niet bouwen, kunnen we ook niet trouwen". Een jaar daarna werd er een aanvang gemaakt met de bouw in de Pastoor Bolscherstraat ! Na afloop van deze gezellige vrijdagmiddag met de schooljeugd, werd door enkele ouders en leerkachten stevig doorgezakt bij Jacob en Jo. Daar is toen het idee geboren om carnaval voor Beuningen het jaar erop grootser aan te pakken. Er moest een echte optocht komen door het dorp. De ouders, leerkrachten en leerlingen maakten van allerhande voertuigen hun eigen 'praalwagens'. Had je geen wagen dan was je automatisch loopgroep. Muzikale omlijsting bestond uit één accordeon van Willy Schreur en ToonenEdwin. (Hampsink Installatiebedrijf). Aangezien dat nog wat steriel was, werden alle aanwonenden aan de route verzocht de ramen open te zetten en hun radio af te stemmen op 97.15 Mhz van de geheime zender . De volgende buurtschappen  werden gemobilseerd:

 • Holzerhook
 • Vollenhook
 • Oude Dijk
 • Nijenhaer
 • Ewk'n  Esch
 • Kaant van De Lutt  en Veldhook
 • Vergett'n buurt (Beuningerstraat)
 • na 1980 hebben de volgende buurten zich aangesloten
 • Pastoor Bolscherstraat
 • Broeninkskamp
 • Lomanskamp
 • Mekkelhorst

De commercie kwam om de hoek kijken. Beuningse ondernemers worden gevraagd het carnaval te ondersteunen met een kleine bijdrage. Carnaval in Beuningen bleef ook niet onopgemerkt in Denekamp, De Lutte en Losser. Diverse hoogheden met hun gevolg en muziekkapellen vereerden Beuningen met een bezoek.  Hierbij werden Jo en vooral Jacob overladen met onderscheidingen. Diverse burgemeesters gaven eveneens acte de présence. Tot een eigen Beuningse Raad van Elf is het nooit gekomen. Dat vond men iets te veel van het goede. Hoogheden waren er te over op ons feest. Voor Beuningen is het carnaval uitgegroeid tot een groots spektakel voor jond en oud, met het accent op jong, want de kinderen zijn altijd centraal gebleven. Vanaf 2007 is de school overgegaan tot het kiezen van een jeugdprins en adjudant. Een door de CCB vervaardigde bierton op wielen, rijdt als prinsenwagen mee in de optocht.

Oprichting Carnavals Comité Beuningen

Nadat vele jaren het carnaval door oudercomité en leerkrachten onder leiding van schooldirecteur Ton Boerkamp is georgansieerd is op  19 december 1994 het Carnavals Comité Beuningen (CCB) opgericht. In het bestuur zaten o.a. : Ton Boerkamp (voorzitter), Frans Zanderink (Secretaris) en Remco Schothuis (penningmeester), Benny Kamphuis (technische man) en Herman Wessel (namens de ondernemers). Jacob werd direct als erelid benoemd. Het CCB nam ook met een eigen wagen aan de optocht deel. Ieder jaar werd er een thema gekozen en vaak werd een persoon of organisatie in het zonnetje gezet. De volgende personen vielen deze eer te beurt: Marietje IJland (pannenkoekenbakster), Lenie Oude Egbrink (buurtsuper), Joke Leurink en Mini Loman (schoolschoonmaaksters) en Bernard Veldscholten (fietsenmaker). Enkele thema's waren: Ondernemer van 't jaar-(verkiezing BOF-kont), Met verkeer in de weer (rotonde voor 't Sterrebos-Rondje van Jacob), Beuningse TV-omroep, Carnavalspest in Beuningen, Millenium 2000 (Alles loopt in de krul; terug naar het jaar nul), Carnaval Beuningen-Beestachtig gezellig, De 'Vrije Hand' met speciale aandacht voor de kerkhofploeg. De werkkeet "De Reddende Engel' van deze ploeg reed als drinkkeet mee in de optocht. Geestelijke bijstand werd verleend door de werkers: Pastor Derksen, deken Jansman en Pastor Cornelissen. Laatstgenoemde liep met een bladblazer rond om Beuningen schoon te vegen.

Na afloop van de optocht zonder publiek, want iedereen neemt zo langzamerhand deel, werden we gastvrij ontvangen in onze carnavalsresidentie CR 't Sterrebos bij gastvrouw en gastheer Jo en Jacob  en later Anita en Remco.  Er werden voordrachten (buuts) door en voor kinderen gemaakt.  Vooral de optredens van de kinderen werden een groot succes. Na afloop werden de prijzen uitgereikt aan de artiesten. Tevens werd de bokaal uitgereikt aan de buurt met de mooiste praalwagen. De laatste jaren viel de eer veelvuldig te beurt aan de Broeninkskamp met zijn eigen professionele Carnavalsclub 'De Dinkeldrievers'. Na afloop van het kindercarnaval stroomt de feestzaal verder vol en wordt het echt 'Beunings Carnaval'.

Herman Finkers, inwoner van Beuningen, was zo ontroerd bij het zien van dit knusse feest, dat hij het niet na kon laten de humor hiervan op te nemen in zijn show 'Na de Pauze' uit 2009 en wereldkundig te maken.