Beuningen

Beuningen historie

Beuningen wordt voor het eerst schriftelijk vermeld omstreeks het jaar 900 na Christus onder de naam Baningi. Een klooster te Werden aan de Ruhr in Duitsland heeft een opsomming gemaakt van goederen die eigendom waren van dit klooster. Op deze lijst komen namen van 43 erven voor, waaronder Thingolf in Mikilunhurst (Mekkelhorst) en Berhtgot in Baningi.

Rond 1300 ontstonden de marken, waaronder ook de Marke Beuningen. Een Marke had als voornaamste taak toe te zien op het gebruik van de gronden. In de praktijk kwam dit neer op een verdeel- en heerspolitiek, waarbij gewaarde erven elkaar hielpen en er voor zorgden dat nieuwkomers werden tegengewerkt.

In 1817 wordt de Marke Beuningen, samen met de Marken De Lutte en Berghuizen en de Marke Loster samengevoegd tot de nieuwe gemeente Losser. Beuningen is op dat moment nog slechts een buurtschap. De eerste aanzet tot het dorp Beuningen wordt pas gegeven in 1869, nadat het gemeentebestuur van Denekamp te kennen heeft gegeven leerlingen uit de buurschap Beuningen niet meer te kunnen plaatsen. Er wordt dan tot de stichting van een school in Beuningen besloten; de derde in de gemeente Losser. Een schooltje wordt geopend in een kamer van een landbouwerswoning van B. Tijman op de Ekelhof. Tegelijk is er een perceel grond gekocht voor de bouw van de eerste school in Beuningen. Deze stond op de plek van het huidige gymnastieklokaal.

In 1937 wordt Hotel café restaurant 't Sterrebos geopend, bij de bewoners bekend als Café Broenman.  Nadat in 1948 de R.K.-kerk met de naam Maria van Altijddurende Bijstand is gebouwd en er huizen aan de twee doorgaande wegen worden gebouwd ontstaat het kerkdorp Beuningen. Vanaf 1970 is het woningaantal door een drietal nieuwe bestemmingsplannen relatief sterk gegroeid.

  • 1970: Pastoor Bolscherstraat     22 woningen
  • 1985: Broeninkskamp:                28 woningen
  • 2000: Lomanskamp:                   29 woningen