Beuningen

Kerk

Parochie Lumen Christi

Informatie t.a.v. de parochie en locaties kunt u vinden op de website www.lumenchristi.nl . Onder de plaatsnaam Beuningen vindt u de vierigen en inhoud van het Mariabeukske.

Ontstaansgeschiedenis parochie Beuningen

Op 18 februari 1946 belast kardinaal De Jong kapelaan Bolscher met het treffen van voorbereidende maatregelen voor de oprichting van een  nieuwe parochie te Beuningen onder Denekamp. Voor die tijd gingen inwoners van Beuningen naar de kerk in Denekamp of De Lutte. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om tot overeenstemming te komen over een geschikte bouwplek. Op 25 februari 1947 geeft de aartsbisschop toestemming voor nieuwbouw op grond van de familie Loman tegenover de school. In juli 1947 laat de gemeente Losser echter weten, dat de aangewezen plek in verband met overstromingskansen  van de Dinkel afgekeurd wordt. Tenslottte stelt H. Broenink grond ter beschikking, waar dan eindelijk de kerk gebouwd kan worden.

Bouwpastoor Bolscher had graag een toren bij de kerk gewild, maar daar was onvoldoende geld voor. Wel is er een kleine klokkentoren op de kerk gezet met daarin de Mariaklok van 175 kilo. Aannemer Ribberink uit Hengelo bouwt de kerk voor een bedrag van f 127.000,-. Naast de kerk wordt een pastorie gebouwd. De naam van de kerk luidt: Maria van Altijddurende Bijstand. Op 10 april 1949, palmzondag worden kerk en pastorie officieel in gebruik genomen.

Namen pastores in Beuningen;

  • 1948-1956: Pastoor Bolscher (tevens bouwpastoor)
  • 1956-1964: Pastoor Bouwman
  • 1964-1971: Pastoor Russcher
  • 1972-1979: Pastoor Goes
  • 1979-1993: Deken van Burgsteden
  • 1994-1999: Pastor Tervoort (wonend in pastorie De Lutte)
  • Vanaf 1994 t/m 26-02-2013 is pastorie bewoond geweest door ex-deken Bernard Jansman

 De parochie Maria van Altijddurende Bijstand is in het jaar 2010 opgegaan in één gezamenlijke parochie "Lumen Christi" met de voormalige parochies van Denekamp, De Lutte, Noord-Deurningen, Lattrop, Tilligte en Ootmarsum. We spreken nu van de locatie Beuningen.