Toerisme

Samenwerking VVV Dinkeldal

De VVV van Beuningen was in zijn 4 jarig bestaan aardig op eigen benen komen te staan. Met de groep vrijwilligers hadden we het gevoel een goede invulling te hebben gegeven aan de behoeftes van de recreanten in Beuningen. Zonder afbreuk te doen hetgeen we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd denken we dat de Beuningse VVV samen met de andere VVV's van de gemeente Losser de recreatie mogelijkheden van Losser (en Beuningen in het bijzonder) nog beter op de kaart kunnen brengen.

De vrijwilligers van de VVV in Beuningen hebben hier ook positief op gereageerd.

Terug naar het nieuws overzicht