Beuningen

Beuningen nu

Beuningen is een klein dorp in de gemeente Losser in de Nederlandse provincie Overijssel. 'Meer dan een simpele bocht in de weg', schrijft Tubantia in 2007. Anno 2010 telde het dorp met zijn buurtschappen 1080 inwoners. Rond Beuningen ligt een schitterend buitengebied, waar het riviertje de Dinkel al meanderend een weg zoekt.  Het is een van oudsher agrarisch gebied met verspreid liggende oude boerenerven. Beuningen ligt op de uitloper van het stuwwalgebied van Oldenzaal met Hakenberg en de Austieberg. Voorts vinden we er twee grote landgoederen: het Singraven en het landgoed Meuleman. 

Beuningen is verdeeld in een aantal buurtschappen: Mekkelhorst, Punthuizen, Beuninger Achterveld, Holzerhook, Nijenhaer en Vollenhook. Het dorp Beuningen kent 2 doorgaande wegen en 3 zijstraten. Het buitengebied van Beuningen telt evenveel bewoners als het dorp zelf. In de kern van het dorp Beuningen staan de volgende voorzieningen: een basisschool, een café-restaurant , een R.K. kerk, een gymnastieklokaal met kunstgrasveld en een sportveld.

Beuningen is, naast De Lutte, Overdinkel en Glane, één van de kerkdorpen van de gemeente Losser.

Sinds 2006 bekend als het dorp waar de regiosoap 'Van jonge leu en oale groond'  zich heeft afgespeeld. In de soap is Beuningen omgedoopt naar 'Dinkelo' (zie http://www.vjlog.nl/).