Dorpsraad Beuningen

’Dorpsraad Beuningen opgericht in 2002’

Belangen behartigen van de inwoners van het kerkdorp Beuningen en de buurtschappen: Mekkelhorst, Punthuizen en het Beuninger Achterveld in de Gemeente Losser.

Aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en organisaties. Het is een onafhankelijk orgaan, dat de communicatie tussen de burger en de gemeente Losser bewerkstelligt. Dus de Dorpsraad is geen politiek orgaan! In een convenant met de dorpsraden met de gemeente Losser is de vorm van overleg vastgelegd. Ideeën, vragen en problemen worden op een goede wijze doorgesluisd naar bijvoorbeeld de gemeente.

Het dorpsraadbestuur bestaat uit een aantal leden, waarvan 3 personen zitting hebben in het Dagelijks Bestuur. Om de contacten met de gemeenteraad van Losser te bevorderen  is het raadslid uit Beuningen op verzoek bij de vergaderingen aanwezig. Hij kan informatie en advies geven over zaken, die voor Beuningen van belang zijn

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Julius Lurvink
Secretaris: Henk van Capelle, info@dorpsraadbeuningen.nl
Penningmeester: Ellen Aveskamp. Aspirant penningmeester: Ruurd Tigchelaar

Overige bestuursleden:
Hans Roeleveld
Harrie Austie
Marion Broenink
Mathilde Zwiep
Ruurd Tigchelaar


Good goan!